Classic Hero - Joy Maynard

Chaplain Joy has been a volunteer at the John Flynn Private Hospital for almost 20 years, visiting patients and offering much needed comfort. Joy assists in the organisation of remembrance services held twice a year and organises the carols choir each Christmas. She is a dedicated member of the team who has shown great commitment to John Flynn Private Hospital – and her dedication has not waivered despite her 80 + years.
 

...

Ý kiến Thành viên

Đừng chỉ tin lời chúng tôi nói. Hãy tìm hiểu xem tại sao các thành viên của chúng tôi muốn được trở thành một phần củ...

Read More

...

Kết nối cộng đồng

Chúng tôi yêu tất cả những thứ thuộc về du lịch. Hãy kết nối với chúng tôi để lấy cảm hứng và bắt đầu lên kế hoạch ch...

Read More

...

Câu hỏi thường gặp

Đọc các câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về Classic Escapes và phần thưởng cho kỳ nghỉ của bạn.

Read More

...

Latest News

Keep up to date on the latest Classic Holidays news, including awards, resorts, products, services and more.

Read More